Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/przegladarka.inc.php on line 3

Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/przegladarka.inc.php on line 5
MALI GORZOWIACY.
2014/12/18 00:00
Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka podpisana przez Prezydenta RP

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka podpisana przez Prezydenta RP

 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 15 grudnia 2014 roku regulację poświęconą ochronie pokrzywdzonych i świadków biorących udział w postępowaniu karnym i karnym skarbowym.

Ustawa ta została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jest to bardzo istotna ustawa szczególnie dla pokrzywdzonego i świadka, gdyż  określa zasady, warunki i zakres stosowania środków ochrony i pomocy kierowanej do pokrzywdzonego i świadka oraz osób im najbliższych w trakcie toczącego się lub zakończonego postępowania karnego ( obejmuje to również postępowanie karne skarbowe), jeśli istnieje zagrożenie dla ich życia lub zdrowia.

Rodzaje ochrony i pomocy przewidziane w ustawie:

  • ochrona na czas czynności procesowej;
  • ochrona osobista;
  • pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu oraz związana z nią pomoc finansowa na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, potrzeb mieszkaniowych lub na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Ułatwiony zostanie również dostęp do psychologa, która świadczona będzie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Ustawa wprowadzi również nowe rozwiązania w zakresie poufności danych adresowych świadków oraz pokrzywdzonych. Anonimizacja danych osób przesłuchiwanych w postępowaniu karnym będzie polegać na tym, że w protokole przesłuchania nie zostaną zamieszczone dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy osób biorących udział w czynności. Dane te będą zamieszczane w załączniku do wyłącznej wiadomości organu prowadzącego postępowanie.

Ustawa przewiduje powołanie koordynatorów działań Policji w zakresie ochrony pokrzywdzonych i świadków. Do zadań powołanych koordynatorów  będzie należało zapewnienie współdziałania jednostek Policji w udzielaniu i zapewnianiu pomocy i ochrony, gromadzenie informacji o ewentualnych zagrożeniach, zapewnienie pomocy psychologicznej.

 

Źródło: http://ms.gov.pl/