Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/przegladarka.inc.php on line 3

Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/przegladarka.inc.php on line 5

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 88

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/obywatel/lib/dzialy_menu.inc.php on line 98
OBYWATEL.BRATKRYSTYN.PL
 
KONTAKTO NASROSZiOINFOLINIAPROJEKTYSZKOLENIAWAŻNE TELEFONY i ADRESYWSPÓŁPRACAGALERIA
strona główna / realizowane projekty 
Wyszukaj informacje
Wpisz w pole niżej słowo lub kilka słów których szukasz i kliknij przycisk szukaj.
PROJEKTY i GRANTODAWCY 2014
Witamy na naszej stronie / Dotacje i realizowane programy
PROJEKTY i GRANTODAWCY 2014
Ministerstwo Sprawiedliwości (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)
oProgram pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom
oNigdy więcej! – program pomocy postpenitencjarnej oraz członkom ich rodzin
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Centrum Wychodzenia z Bezdomności – III etap modernizacji oraz działania pomocowe, osłonowe i profilaktyczno – aktywizujące w drodze do samodzielności osób bezdomnych
Każdy Obywatel Równy Wobec Prawa! – program pomocy prawno – obywatelskiej  (FIO 2014)
Wojewoda Lubuski
o   Aktywni i radośni w jesieni życia – program zajęć dla seniorów
Marszałek Lubuski / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Od bezdomności do godności i aktywności - działania osłonowe i aktywizujące schroniska w Długiem
„Ku radości i pełni życia” – poradnictwo prawno – obywatelskie i Jesienne Spotkania WTZ
XIV Wiosenne Biegi Przełajowe im. Zbigniewa Petri
Miasto Gorzów Wlkp.
o   Udzielanie pomocy kobietom bezdomnym
o   Działalność opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyczna Świetlicy „Jedyna”
o   Działalność opiekuńczo – wychowawcza Świetlicy „Stokrotka”
o   Działalność opiekuńczo – wychowawcza Świetlicy „Metalowiec”
o   Działalność opiekuńczo – wychowawcza Świetlicy „Gong”
o   Razem możemy więcej!- całoroczne zajęcia profilaktyki w świetlicach
o   Spełniamy marzenia – program rocznej pracy placówek wsparcia
o   Letnia Szkoła Profilaktyki podczas kolonii
o   Moje życie - moją decyzją – zajęcia profilaktyki antynarkotykowej w świetlicach
Lubuski Regionalny Program Operacyjny (Działanie 3.2)
Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dla celów c.o. i c.w.u. w Ośrodku Integracji społecznej dla dzieci, młodzieży i osób bezdomnych w m. Długie
Gmina Strzelce Krajeńskie
XIV Wiosenne Biegi Przełajowe im. Zbigniewa Petri
Lubuskie Kuratorium Oświaty
oDofinansowanie kolonii dla dzieci z woj. lubuskiego
oDofinansowanie półkolonii dla dzieci spędzających wakacje w mieście
oDofinansowanie obozu młodzieżowego
oDofinansowanie obozu sportowego
 
 
 
 
 
PROJEKTY 2013
 

PROJEKTY 2013

 

Stowarzyszenie realizuje w 2013 roku następujące projekty:

 

 
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
°         „Parasol” - program kompleksowej pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom skierowany
°         Program pomocy osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
°       Program „Bezdomność 2013” – modernizacja Centrum Wychodzenia z Bezdomności i działania osłonowo - aktywizujące
°       „Cztery pory roku w jesieni życia” – program dla seniorów (ASOS 2013)
°       „Świetlica – Praca – Staż” – program aktywizacji dzieci i młodzieży ze świetlicy Szczęśliwa Dwunastka
Wojewoda Lubuski
°       Program „Bezdomność” w Schronisku w Długiem
°       Partnerstwo z SRWP – Punkt Wsparcia Obywatelskiego i ROSZiO
Marszałek Lubuski
°          „Pokonać biedę” czyli III modułowy program wsparcia Lubuszan
°         Modernizacja Centrum wychodzenia z bezdomności – ogrzewalnia i noclegownia dla bezdomnych niepełnosprawnych
°         II – modułowy projekt pt. „Razem od bezradności do samodzielności i aktywności” dla osób niepełnosprawnych; Moduł I - poradnictwo specjalistyczne psychospołeczne i obywatelsko -  prawno – urzędowe; Moduł II – Drugie Jesienne Spotkania Rekreacyjno - Kulturalno - Integracyjne Warsztatów Terapii Zajęciowej
°         Kampania Społeczna „Rodzina Naszą Wspólną Sprawą”
Miasto Gorzów Wlkp.
°         Udzielanie pomocy kobietom bezdomnym
°         Program opiekuńczo – wychowawczy dla 9 świetlic
°         Obóz profilaktyczno – terapeutyczny dla młodzieży
°         „Twardzi jak metal” – zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Hotelu Metalowiec
°         Kampania Społeczna „Rodzina Naszą Wspólną Sprawą”
°         „Sięgamy gwiazd” – całoroczne zajęcia profilaktyczne w świetlicach
°         „Nie damy się …! – kolonie letnie dla dzieci
Miasto Gorzów Wlkp.
°         Udzielanie pomocy kobietom bezdomnym
°         Program opiekuńczo – wychowawczy dla 9 świetlic
°         Obóz profilaktyczno – terapeutyczny dla młodzieży
°         „Twardzi jak metal” – zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Hotelu Metalowiec
°         Kampania Społeczna „Rodzina Naszą Wspólną Sprawą”
°         „Sięgamy gwiazd” – całoroczne zajęcia profilaktyczne w świetlicach
°         „Nie damy się …! – kolonie letnie dla dzieci
FOP Mały Grant Szwajcarski – partnerstwo ze Stowarzyszeniem Równi Wobec Prawa
°         Obywatel to brzmi dumnie! - program pomocy i edukacji obywatelskiej mieszkańców obszaru G6
Fundacja Wspólna Droga
°         „Kromka chleba ze szczyptą kultury” - program rocznej pracy 13 świetlic
Fundacja Tesco
°         Program talentów Świetlicy Szczęśliwa Dwunastka
°         Programu Dożywiania „Zdrowo Jeść, by Rosnąc w Siłę”
Kuratorium Lubuskie
°         Kolonie letnie dla 300 dzieci z województwa lubuskiego w Ośrodku Długie
°         Półkolonie dla dzieci ze świetlic
°         Obóz młodzieżowy
°         Kolonie dla dzieci ze świetlic
 


 

 
Projekty 2012
Stowarzyszenie zrealizowało w 2012 roku następujące projekty i przedsięwzięcia:
 
Miasto Gorzów Wlkp.
1/ Udzielanie pomocy kobietom bezdomnym w Noclegowni dla kobiet
2/ Całoroczny program opiekuńczo – wychowawczy dla 13 świetlic Stowarzyszenia
3/  „Alternatywa dla młodzieży” - program obozu młodzieży wolontariackiej z profilaktyką antynarkotykową
4/ Program kolonii letnich „Będę żyć inaczej!” z profilaktyką antyalkoholową
5/ Program półkolonii z profilaktyką antynarkotykową
6/ Dożywianie osób i rodzin ubogich w stołówce przy ul. Chodkiewicza 20.
Grant Szwajcarski
7/ Partnerski projekt ze Stowarzyszeniem Równi Wobec Prawa „Ja - Obywatel - program edukacji obywatelskiej mieszkańców Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych”
Marszałek Lubuski
8/ XII Wiosenne Bieganie – Długie 2012
9/ Kompleksowa pomoc dla dzieci i dorosłych: Świetlice, Noclegownie i ROSZiO
10/ Działalność Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.
11/ Konferencja medyczna „Naprotechnologia. Zdrowie Prokreacyjne”
Ministerstwo Sportu i Turystyki
12/ Rozbudowa bazy sportowej Ośrodka w Długiem (VI etap)
Kuratorium Lubuskie
13/ Kolonie – dzieci lubuskich
14/ Obóz młodzieżowy dla wolontariuszy Stowarzyszenia
15/ Półkolonie letnie w świetlicach Stowarzyszenia
Lubuski Urząd Wojewódzki
16/ Działalność Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.
17/ „Nie Jesteś Sam” – program wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
18/ Program dla osób uzależnionych „Być czy pić?” – moduł I i II: Głód alkoholowy i Nawroty
19/ Program profilaktyki antynarkotykowej dla świetlic „Dziękuję – nie biorę!’
20/ Program profilaktyki HIV/AIDS dla gimnazjów gorzowskich
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
21/  „Od bezdomności   ku godności” – modernizacja obiektu  kompleksowego wsparcia osób bezdomnych z terenu woj. lubuskiego
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
22/ XII Wiosenne Bieganie
 
Kalendarz wydarzeń
« styczeń 2023 »
NdzPnWtŚrCzwPtSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031